Prawo - gdzie i na czym możemy jeździć zgodnie z prawem?

Prawo - gdzie i na czym możemy jeździć zgodnie z prawem?

Prawo cały czas się zmienia a my... musimy się do niego dostosować, dlatego został przygotowany ten artykuł aby nie pogubić się w tym wszystko co się teraz dzieje. Wszystkie podstawowe prawne informacje w jednym miejscu. 

Dnia 14 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, które nas dotyczą - prawo zacznie obowiązywać 20 maja!

Mega skrót e-hulajnogi

 • Poruszamy się zawsze maksymalnie do 20km/h 
  • jeździmy po trasach rowerowych
  • możemy jechać po jezdni w strefie 30km/h gdy brakuje trasy dla rowerów
 • Poruszamy się z prędkością pieszego gdy nie ma drogi rowerowej i jesteśmy po za strefą 30 km/h to poruszamy się wyjątkowo po chodniku
 • Jak mamy siodełko to zdemontować, bo to skuter wtedy jest, a jako skuter to rejestracja i OC
 • Podobno waga może być do 25kg ale to jest pieśń przyszłości.
 • Najważniejsze: obiecują, że prawo nie działa wstecz, więc jak do 31 grudnia 2021 kupimy hulajnogę nie spełniającą norm to możemy na niej dalej jeździć! 

Mega skrót wiek e-hulajnogi i UTO:

 • 18 lat i więcej - brak wymaganych uprawnień
 • 10 - 18 lat wymagana karta rowerowa lub prawo jazdy AM. A1, B1 lub T
 • poniżej 10 lat - poruszanie po drogach publicznych jest zabronione!

Hulajnoga elektryczna/e-hulajnoga

Pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe

 • kierujący e-hulajnogą jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h
 • kierujący e-hulajnogą jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h
 • kierujący e-hulajnogą może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:
  • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
  • zachowanie szczególnej ostrożności
  • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu
 • kierujący jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem a przy jego braku poprzez wyciągnięcie ręki zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu
 • parkowanie
  • e-hulajnogi na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi)
  • w przypadku braku wyznaczonego miejsca do parkowania, pozostawienie e-pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
   • e-hulajnoga będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni
   • e-hulajnoga będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika
   • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m
  • e-hulajnoga będzie mogła zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. O usunięciu pojazdu z drogi decydował będzie policjant lub strażnik gminny (miejski).

Urządzenia transportu osobistego/UTO - czyli posiadające silnik elektryczny

Pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące) 

 • kierujący UTO jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h
 • kierujący UTO może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem następujących zasad:
  •  jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
  •  zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu
  • nieutrudnianie ruchu pieszemu
 • kierujący jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem a przy jego braku poprzez wyciągnięcie ręki zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu

Urządzenia wspomagające ruch/UWR - czyli bez silnika elektrycznego

Urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka). 

Osoba korzystająca z urządzeń tego typu będzie mogła poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych, z zachowaniem następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
 • zachowanie szczególnej ostrożności
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch napędzanym siłą mięśni nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.

UPRAWNIENIA do kierowania e-hulajnogą lub UTO:

 • przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T
 • od osób, które ukończyły 18 lat, nie wymaga się żadnych uprawnień
 • poruszanie się e-pojazdami przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej
 • dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się e-pojazdami jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej

Kierującym e-hulajnogą lub UTO ZABRONIONE jest:

 • kierowania w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu
 • przewożenia innych osób, zwierząt i przedmiotów
 • ciągnięcia lub holowania innych pojazdów
 • pozostawiania e-pojazdów na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi, a dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski)

WYSOKOŚĆ OPŁAT/KAR dla kierujących e-hulajnogą, UTO lub UWR:

 •  za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, przewidziano mandat 200 zł
 •  przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł
 •  za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 zł
 •  naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku będzie oznaczało mandat 100 zł
 •  za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu przewidziano karę w wysokości 350 zł

PARAMETRY TECHNICZNE e-hulajnóg i UTO

 • będą uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • przepisy dotyczące nowych warunków technicznych będą stosowane jedynie e-pojazdów wprowadzanych do obrotu po 31 grudnia 2021 r.
 • poruszanie się e-pojazdami, które nie spełniają nowych warunków technicznych, jest możliwe jeżeli pojazdy te zostały wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2022 r.

e-hulajnoga WYMOGI TECHNICZNE

Tego jeszcze nie ma, tak ma to wyglądać docelowo.

 • szerokość nie może przekraczać 90 cm
 • dopuszczalna długość pojazdu to 130 cm
 • masa własna: maks. 25 kg
 • konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h
 • konstrukcja zapewnia możliwość skutecznego hamowania
 • posiada przynajmniej jeden hamulec
 • posiada odpowiednie światła pozycyjne z przodu i z tyłu (mogą być demontowane)
 • posiada odblaski z boków i z tyłu
 • posiada dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy
 • posiada podpórkę
 • musi mieć trwały numer rozpoznawczy od producenta

UTO WYMOGI TECHNICZNE

Tego jeszcze nie ma, tak ma to wyglądać docelowo.

 • szerokość nie może przekraczać 90 cm
 • dopuszczalna długość pojazdu to 130 cm
 • konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h
 • konstrukcja zapewnia możliwość skutecznego hamowania
 • posiada odpowiednie światła pozycyjne z przodu i z tyłu (mogą być demontowane)
 • posiada odblaski z tyłu
 • musi mieć trwały numer rozpoznawczy od producenta

Źródła: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345302/katalog/12777109
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-przepisy-dotyczace-hulajnog-elektrycznych-i-urzadzen-transportu-osobistego


Chcesz wiedzieć więcej? Dołącz do naszej grupy na FB - będzie nam też miło jak polubisz nasz Fanpage!

Hulajnoga elektryczna KUGOO KIRIN M4 PRO

2443 zł 2443zł | taniej o 24%

Jest to najmocniejszy model jaki będę testować - trochę mnie przeraża ale siodełko dodaje spokoju ;) Silnik 500W, 10calowe koła, prędkość do 45km/h, maksymalny zasięg to 70km i  oczywiście regulowana kierownica a waga to... 30kg!